logo-menu-mobile
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Tuyển dụng Phong Thủy
CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN 1
Giá: 4.000.000 VND
Diện tích: 20 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 1 phòng
Quận/huyện: 214/19B nguyễn trãi quận 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
Giá: 8.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
Giá: 10.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: NGUYỄN THỊ MINH KHAI QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
Giá: 6.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: CÔ GIANG QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
Giá: 9.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN 1
Giá: 7.500.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: ĐỊNH TIÊN HOÀNG QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1 4 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1 4 PHÒNG NGỦ
Giá: 18.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: ĐƯỜNG BẾN CHƯƠNG DƯƠNG QUẬN TÂN BÌNH QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
Giá: 25.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: PHƯỜNG BẾN NGHE QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
Giá: 5.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: CHỢ TÂN ĐỊNH QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
Giá: 7.500.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: NGUYỄN BỈNH KHIÊM QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
Giá: 6.500.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
Giá: 10.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: NGUYỄN TRÃI QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1
Giá: 8.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: NGUYỄN CƯ TRINH QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1(P4)
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1(P4)
Giá: 7.500.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1(P3)
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1(P3)
Giá: 7.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: TRẦN HƯNG ĐẠO,QUẬN 1
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1(P2)
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 1(P2)
Giá: 7.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: trần hưng đạo quận 1 thành phố hồ chí miinh