logo-menu-mobile
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Tuyển dụng Phong Thủy
CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN 3
Giá: 7.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: CÁCH MẠNG THÁNG 8 QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
Giá: 7.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
Giá: 5.400.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: LÝ THÁI TỔ QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN 3
Giá: 6.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: VÕ VĂN TẦN QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
Giá: 7.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: ĐIỆN BIÊN PHỦ QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
Giá: 5.500.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: NAM KHÌ KHỞI NGHĨA QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
Giá: 15.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: NGUYỄN THỊ MINH KHAI QUẬN 3
CĂN HỘ CAO CẤP QUẬN 3
CĂN HỘ CAO CẤP QUẬN 3
Giá: 20.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: LÝ CHÍNH THẮNG QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
Giá: 5.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: VÕ THỊ SÁU QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3
Giá: 8.000.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: LÊ VĂN SỸ QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ QUẬN 3
Giá: 7.500.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: CÁCH MẠNG THÁNG 8 QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3(P6)
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3(P6)
Giá: 6.200.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: TRẦN VĂN ĐANG QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3(P4)
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3(P4)
Giá: 6.500.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: TRẦN VĂN ĐANG
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3(P3)
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3(P3)
Giá: 5.200.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: LÊ VĂN SỸ,QUẬN 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3(P2)
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3(P2)
Giá: 5.700.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: cách mạng tháng 8 quận 3
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3(P3)
CĂN HỘ DỊCH VỤ CAO CẤP QUẬN 3(P3)
Giá: 6.700.000 VND
Diện tích: 0 m2 | Chiều dài: 0 mét | Chiều rộng: 0 mét
Số tầng: 0 tầng | Số phòng ngủ: 0 phòng
Quận/huyện: cách mạnh tháng 8 quận 3